Åpningstider

Svartiskiosken har åpent hver dag fra 11. juni til 28. august. I denne perioden varierer åpningstidene som følger:    

11. juni – 30. juni                   09.45 – 17.15
Første juli – 19. august        09.45 – 19.15
20. august – 2. september  09.45 – 17.15