Åpningstider

Svartiskiosken har åpent hver dag fra 11. juni til 28. august. I denne perioden varierer åpningstidene som følger:    

11. juni – 30. juni                10.00 – 17.15
Første juli – 19. august    10.00 – 19.15
20. august – 31. august   10.00 – 17.15